Oxyprogram
Investice do budoucnosti

Cíl Oxyprogramu: Rozšíření plantáží Oxytree a s tím spojená přidaná hodnota pro celý svět.

Zakládáme plantáže Oxytree, které představují přidanou hodnotu pro zákazníky po celém světě. Dřevo vždy bylo a bude žádaný materiál pro firmy i domácnosti.

Naši klienti se s uzavřením smlouvy v rámci Oxyprogramu stanou v průběhu růstového 1+1 cyklu majiteli dřeva. Majitelem pařezu, výsadbové plochy a kořenu je poskytovatel, tedy naše společnost.

V rámci Oxyprogramu zajišťujeme výsadbu, údržbu a těžbu stromů Oxytree pomocí našich kvalifikovaných odborníků. Naši klienti jsou oprávněni odvézt vytěžené dřevo, avšak v případě potřeby naše společnost nabízí i možnost výkupu za garantované ceny.

Oxytree, ze kterého se vyrábí kvalitní dřevo, absorbuje při růstu 10krát více oxidu uhličitého v daném časovém intervalu, než běžné stromy, a tak kromě průmyslového použití hraje důležitou roli i v redukování klimatických změn. Založením plantáží v rámci Oxyprogramu směřujeme milovými kroky k podpoře trvale udržitelného rozvoje.
Přidat se do Oxyprogramu můžete i VY! prohlédněte si naše balíky služeb.
Přidat se do programu je možné zakoupením balíků Oxyprogramu.

* Brutto cena, zahrnuje daň z prodeje
** Diskontní roční výnos při počítání s množstvím běžného dřeva 50 € / Oxytree + 25 € / kořen

Oxytree je listnatý strom se speciálními vlastnostmi, které jsou z hlediska ochrany životního prostředí velice užitečné. Oxytree je velmi vhodný na pěstování pro potřeby dřevozpracujícího průmyslu, hlavně díky svému rychlému růstu. Jeho dřevo lze těžit již v 6 roce po první výsadbě.

Oxytree - kyslíkový strom
Jeho kvalitní dřevo je vzácná a žádaná průmyslová surovina.
  • Po pokácení znovu vyroste, a tak dává dřevo opakovaně!
  • Koruna a kmen stromu jsou palivovým dřevem s vysokou výhřevnou hodnotou.
  • Listy jsou ideální pro výživu zvířat a pro hnojení.
  • Jde o odolnou rostlinu, která dobře snáší extrémní počasí i různé půdní podmínky.
"Založením plantáží Oxytree vytváříte hodnotu: značný materiální zisk a čistší vzduch. "
Andrea Tiborc
Výkonná ředitelka
Carbon Solutions Global