O vaše “ kyslíkové” stromy na plantážích se staráme jako o vlastní!
Péči o plantáže s rychle rostoucími stromy Oxytree věnujeme intenzivní pozornost a dbáme na pečlivý výběr vhodné oblasti na jejich založení. Návrh, vytvoření a péči o plantáž provádí náš tým odborných specialistů.
icon
Certifikát
Člen skupiny auditorských firem KPMG, společnost KPMG Tanácsadó Kft. prozkoumala místa výsadby a monitorovací systém plantáží Oxytree a potvrdila, že čísla přidělená jednotlivým stromům odpovídají fyzicky existujícím stromům Oxytree na plantážích.
Pojištění plantáží proti živelným pohromám – zajištěno!
Naše Společnost uzavřela pojištění na plantáže Oxyprogramu, toto pojištění kryje poškození způsobené živelnými pohromámi, jakými jsou sucho, mráz, požár, vichřice, sníh, led atd. Dceřiná společnost Generali Group v Maďarsku, Generali Biztosító Zrt., se zavazuje odškodnit společnost za škody vzniklé živelnými pohromami, které jsou zahrnuty v ve výše zmíněném pojištění.
Plantáže v rámci Oxyprogramu
Počet plantáží s rychlerostoucími stromy Oxytree vytvořených v rámci Oxyprogramu a dalších osázených ploch s Oxytree neustále narůstá. Podívejte se na video představující plantáže a seznamte se se způsobem jejich vzniku. Ve videu uvidíte členy odborného zemědělského týmu pečujícího o plantáže.
thumbnail
Publikované
Sdílet
Pro zhlédnutí videa, klikněte na tlačítko přehrát