Co je Oxyprogram?

Cíl Oxyprogramu: založení plantáží Oxytree, které vytváří hodnotu po celém světě.

Oxytree, ze kterého se vyrábí kvalitní dřevo, absorbuje při růstu 10krát více oxidu uhličitého v daném časovém intervalu, jako běžné stromy, a tak kromě průmyslového použití hraje důležitou roli i v redukování klimatických změn. Založením plantáží v rámci Oxyprogramu děláme důležité kroky k realizaci trvale udržitelného rozvoje.

V rámci Oxyprogramu zajišťujeme výsadbu, údržbu a těžbu stromů Oxytree pomocí našich kvalifikovaných odborníků. Naši klienti jsou oprávněni odvézt vytěžené dřevo, avšak v případě potřeby naše společnost nabízí i možnost výkupu za garantované ceny.

Naší klienti se s uzavřením smlouvy o prodeji produktů a služeb stanou v průběhu 1 + 1 cyklu majiteli dřeva pařezu a kořenů vytěžených na plantáži.

Pro koho je Oxyprogram vhodný?
  • Pro ty, kterým je důležité, aby kvalitní výuka svých dětí nezatěžovala rodinný účet.
  • Pro ty, kterým je důležité žít šťastný život i v důchodu.
  • Pro ty, kterým je důležitá transparentnost, protože plantáže jsou auditované a navštěvovatelné.

Dřevo má věčnou hodnotu, jehož cena se na světovém trhu neustále roste. Investiční tendence z celého světa se zaměřují na zelené investice, vždyť mít na očích udržitelný rozvoj je nezbytně důležité.

Zapojte se do Oxyprogramu i Vy, investujte do své budoucnosti!

Finanční zajištění další generace
oxytree
oxytree
Výjimečně vysoká návratnost investic do zeleně
oxytree
oxytree
Finanční jistoty pro bezstarostný důchod
oxytree
oxytree
trees
Naše plantáže
Více na plantážích